Keleti Nyelvek Iskolája
Tanfolyamtípusok és tanfolyamdíjak


érvényes 2020. 09. 01-től

2022. 03. 31-ig 

Tanfolyamtípusok

Tanfolyamaink az oktatás helyszíne illetve platformja alapján TANTERMI és ONLINE típusba, az oktatás időpontja alapján HÉTKÖZNAPI és HÉTVÉGI típusba sorolhatóak. Az időpontok szerinti besorolás nem szorul különösebb magyarázatra, lássuk inkább az online és a tantermi tanfolyamokat!


ONLINE nyelvtanfolyamaink óráit az interneten keresztül, folyamatos kép és hangkapcsolat mellett tartjuk meg. Ez az oktatási forma nem távoktatás, vagyis nem a tananyagok és feladatok kiküldését és a visszaküldött megoldások javítását jelenti, sokkal inkább hasonlít a hagyományos nyelvórákhoz, annyi különbséggel, hogy a résztvevők akár a világ másik végéből, otthonukból vehetnek részt a csoportos foglalkozásokon.
Természetesen azért nem teljesen klasszikus nyelvórákra kell számítani, mert egyrészt kihasználjuk a számítástechnika kínálta többlet lehetőségeket, másrészt próbáljuk megteremteni, illetve pótolni a kontaktórák online formában, mi tagadás elég nehezen visszaadható hangulatát.
Az online feltételekkel indított tanfolyamainkat nem fogjuk tantermi oktatássá alakítani, még a járványhelyzet enyhülése esetén sem!


TANTERMI nyelvtanfolyamaink keretében a hagyományos, kiscsoportos nyelvoktatást kínálunk. A tanfolyamok helyszíne iskolánk Csányi utcai tantermeinek valamelyike. A tanfolyam létszáma maximum 4 fő. Iskolánkban a járványhelyzettel összefüggésben a jelenlévők között távolságtartás és maszk használat kötelező.
A tantermi feltételekkel indított tanfolyamaink esetén lehetséges, hogy azokat időszaki jelleggel, az illetékes hatósági rendeletek vagy ajánlások alapján online oktatássá kell váltanunk. Erre az időszakra a diákjainkat az online és a tantermi oktatás tandíja közötti különbség erejéig tandíjkedvezményben részesítjük.
Tantermi tanóráinkhoz esetenként, pl. utazás vagy betegség esetén, egy-egy diák távolról, online formában is kapcsolódhat.


MODULÁRIS rendszerben szervezzük tanfolyamainkat. A tanfolyamot, vagyis teljes tanulási folyamatot, egymást követő, tematikáját tekintve egymásra épülő modulokra bontjuk. Így lesznek a meghatározott időtartamú és tandíjú modulok a tanfolyam szervezési és értékesítési egységei.

Az ONLINE tanfolyamaink tandíja

A 2020. szeptember 1-e után újonnan megszervezett és elindított, bevezető, kezdő és haladó szintű nyelvtanfolyamaink egy-egy moduljának tandíja az itt megadott óradíjakból kalkulálható ki. Ezek az óradíjak azokra az online tanfolyamainkra alkalmazhatóak, amelyeken a legalább öt vagy annál több diák tanul. Az ötnél kisebb létszámú csoportok résztvevőinek egyéni árajánlatot adunk.

Csoportos ONLINE oktatás

45 perc

60 perc

HÉTKÖZNAP
Hétfőtől péntekig, 6:00 és 22:00 között.

1050Ft

1400Ft

HÉTVÉGÉN
Szombaton és vasárnap, 6:00 és 22:00 között.

1200Ft

1600Ft

A fenti díjtáblázat alapján a leggyakoribb ONLINE tanfolyamaink egy-egy moduljának tandíja:

Tanfolyamtípus

Tandíj

Heti két alkalmas bevezető nyelvtanfolyam
Hetente 2 alkalommal, alkalmanként 2x45perc időtartamban, 2 héten keresztül, összesen 8 tanóra.

8 400Ft
1050Ft / tanóra

Heti egy alkalmas bevezető nyelvtanfolyam
Hetente 1 alkalommal, alkalmanként 3x45perc időtartamban, 3 héten keresztül, összesen 9 tanóra, hétköznap.

9 450Ft
1050Ft / tanóra

Bevezető nyelvtanfolyam hétvégén
Hetente 1 alkalommal, alkalmanként 3x45perc időtartamban, 3 héten keresztül, összesen 9 tanóra, hétvégén.

10 800Ft
1200Ft / tanóra

Heti 2 alkalmas 2 hónapos tanfolyam
Hetente 2 alkalommal, alkalmanként 2x45perc időtartamban, 8 héten keresztül, összesen 32 tanóra, hétköznap.

33 600Ft
1050Ft / tanóra

Heti 1 alkalmas 2 hónapos tanfolyam
Hetente 1 alkalommal, alkalmanként 3x45perc időtartamban, 8 héten keresztül, összesen 24 tanóra, hétköznap.

25 200Ft
1050Ft / tanóra

2 hónapos hétvégi tanfolyam
Hetente 1 alkalommal, alkalmanként 3x45perc időtartamban, 8 héten keresztül, összesen 24 tanóra, hétvégén.

28 800Ft
1200Ft / tanóra

A tanfolyamdíjról a modul első alkalmát követően átutalásos számlát állítunk ki, amit banki átutalással, kéthetes határidővel kérünk megfizetni.

A csoportos TANTERMI oktatás tandíja

2020 szeptember 1-ét követően iskolánkban újraindítjuk tantermi oktatást, azonban a járványhelyzet miatt csak kiscsoportos maximum négy fős tanfolyamok indítására vállalkozunk. A kiscsoportos forma valamint az új felnőttképzési szabályok miatt megnövekedett adminisztrációs terhek következtében jelentősen megemelkedett tanfolyamaink tandíja.
TANTERMI tanfolyamaink egy-egy moduljának a tandíja a modul hosszának és a résztvevők számának ismeretében a következő táblázat alapján kalkulálható ki:

Kiscsoportos
TANTERMI oktatás

Hétköznap
hétfőtől péntekig

Hétvégén
szombaton és vasárnap

Egy résztvevővel
(egyéni oktatás)

5000Ft / 45perc
6650Ft / 60perc

5750Ft / 45perc
7650Ft / 60perc

2 résztvevővel

3000Ft / 45perc
4000Ft / 60perc

3450Ft / 45perc
4600Ft / 60perc

3 résztvevővel

2000Ft / 45perc
2650Ft / 60perc

2300Ft / 45perc
3050Ft / 60perc

4 résztvevővel
(normál kiscsoport)

1500Ft / 45perc
2000Ft / 60perc

1725Ft / 45perc
2300Ft / 60perc

A fenti díjtáblázat alapján a leggyakoribb TANTERMI tanfolyamaink egy-egy moduljának tandíja:

Tanfolyamtípus

Tandíj

Heti 2 alkalmas 2 hónapos nyelvtanfolyam
Hetente 2 alkalommal, alkalmanként 2x45perc időtartamban, 8 héten keresztül, összesen 32 tanóra, hétköznapokon, 4 résztvevővel.

48 000Ft
1500Ft / tanóra

Heti 1 alkalmas 2 hónapos nyelvtanfolyam
Hetente 1 alkalommal, alkalmanként 3x45perc időtartamban, 8 héten keresztül, összesen 24 tanóra, hétköznapokon, 4 résztvevővel.

36 000Ft
1500Ft / tanóra

2 hónapos hétvégi tanfolyam
Hetente 1 alkalommal, alkalmanként 3x45perc időtartamban, 8 héten keresztül, összesen 24 tanóra, hétvégén, 4 résztvevővel.

41 400Ft
1725Ft / tanóra

A tanfolyamdíjról a modul első alkalmát követően átutalásos számlát állítunk ki, amit banki átutalással, kéthetes határidővel kérünk megfizetni.

2020. szeptember 1. előtt indult tanfolyamok

A 2020. szeptember 1-e előtt indult és folyamatban lévő tanfolyamaink folytatását változatlan feltételek mellett vállaljuk, vagyis ha a modulfordulókor az előző modulhoz képest nem változik a létszám és az órarend, akkor a modul tandíja sem változik.
Amennyiben a modulok paraméterei megváltoznak, akkor a modulfordulókor egyéni tandíj ajánlatot adunk a csoportnak.
A korábbi tanfolyamainkra vonatkozó tandíjtáblázatok ezen a linken olvashatóak.A honlap üzemeltetője és adatkezelője a Keleti Nyelvek Iskolája Kft, 1088 Bp. Szentkirályi u. 22-24.
telefon: +36-30-203-8025, e-mail: