Keleti Nyelvek Iskolája

Délutáni japán nyelvtanfolyamaink - 2016 ŐSZ

2016. szeptember 9.

Délutáni kezdő szintű japán nyelvtanfolyamainkat azoknak kínáljuk, akik közvetlenül a munka vagy az iskola után szeretnének nyelvet tanulni.

DÉLUTÁNI JAPÁN NYELVTANFOLYAM:

órarendje: hétfő, szerda; 16:00-17:30 (heti 2x2 tanóra)
az első órája: szeptember 19, hétfő
időtartama: 48 tanóra, kb. 12 hét, azaz 3 hónap
tandíja: 31200Ft-tól, a tandíjról bővebben >>>

DÉLUTÁNI JAPÁN NYELVTANFOLYAM:

órarendje: kedd, csütörtök; 16:30-18:00 (heti 2x2 tanóra)
az első órája: szeptember 20, kedd
időtartama: 48 tanóra, kb. 12 hét, azaz 3 hónap
tandíja: 31200Ft-tól, a tandíjról bővebben >>>

A "regisztráció" gombra kattintva jelezheti számunkra részvételi szándékát. Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Személyesen is beiratkozhat, illetve bővebb információkat kaphat az iskoláról, a japán nyelvről és az oktatásról, ha felkeres bennünket az Astoriánál, a Szentkirályi Irodaházban lévő irodánkban, hétköznaponként 16:30 és 20:30 között várjuk Önt.

Köszönjük, ha ismerősei figyelmébe ajánlja oldalunkat!

Haladó színtű japán nyelvtanfolyamok

Ha Ön már tanult japánul, akkor tetszőleges időpontban csatlakozhat a tudásszintjének megfelelő, folyamatban lévő tanfolyamainkhoz.

A haladó szinten beiratkozó diákok szintfelmérése próbaórákon zajlik, ami a következőket takarja: Az előzetes információk alapján kiválasztjuk a jelentkező tudásszintjéhez feltételezhetően legközelebb eső, valamint az időbeosztásának is megfelelő, folyamatban lévő csoportunkat, és egyeztetjük a próba alkalom időpontját. A jelentkező ezután a tanfolyam ezen tanítási alkalmán minden kötelezettség és díjfizetés nélkül részt vehet. Ezen a próbaórán egyrészt megismeri a tanárt és a csoportot, másrészt a tanár is felméri a jelentkező tudásszintjét. Ha a jelentkező és a csoport tudásszintje megegyezik, akkor akár már a következő alkalomtól, időarányos tandíj befizetésével csatlakozhat a csoporthoz. Ha nem megfelelő a kiválasztott csoport tudásszintje, akkor egy újabb próbaórával igyekszünk jobban megfelelő csoportot találni a jelentkező számára.


Kérjük az alábbi gombra kattintva jelezze számunkra ha csatlakozna egy haladó csoportunkhoz, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, köszönjük!Dr. P. Szabó Sándor: A japán nyelvről


A japán nyelv a Kelet-ázsiai régió egyik legfontosabb nyelve. A világon a hatodik legelterjedtebb nyelv, melyet mintegy 130 millió ember beszél anyanyelveként. Japán egyrészt rendkívül gazdag régi kultúrával, mélyen gyökerező, ugyanakkor máig ható hagyományokkal rendelkező ország, másrészt korunk világgazdaságának egyik legfontosabb tényezője: a japán gazdaság a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb gazdasága. Így a japán nyelvismeret nem csupán a sokszínű japán kultúra megismeréséhez és megértéséhez segíthet hozzá, hanem évtizedek óta rendkívül jól hasznosítható a gazdasági életben is.


A japán nyelv dialektusairól

A japán nyelvnek létezik egy standard, hivatalos változata, amely a tokiói nyelvjáráson alapszik. Emellett vannak különböző dialektusai, azonban ezek túlnyomó része nem tér el oly mértékben egymástól, hogy az komoly megértési problémákat okozna. A Keleti Nyelvek Iskolájában a standard, hivatalos japán nyelvet oktatjuk.


A japán nyelv genealógiájáról

A japán nyelv eredete máig vitatott. A kutatók egy része az altaji nyelvekkel rokonítja. Laikusok gyakorta feltételezik a kínai nyelvvel fennálló rokonságát, ez a feltételezés azonban minden alapot nélkülöz. Bár a japán nyelv számos írásjegyet és szót vett át a kínai nyelvből, ezektől eltekintve a két nyelv nem sok hasonlóságot mutat.


A japán nyelv tipológiailag

A japán nyelv agglutináló, ragozó nyelv, de nyelvtana viszonylag egyszerű, könnyen rendszerezhető, egységes szabályrendszere kevés kivételt ismer. Alany-tárgy-ige sorrendű mondatok jellemzik, számos nyelvtani partikulát (pl.: va, ga, o, ni, no) alkalmaz.


A japán írásról

A japán írásrendszer háromféle írást használ, ezek: a kandzsi (漢字), a hiragana (ひらがな) és a katakana (カタカナ). A kandzsik a kínaiaktól kisebb-nagyobb módosításokkal átvett írásjegyek. Ezek alapvetően ideografikus jelek, tehát fogalmakat, és nem hangzást jelölnek (ideografikus jellegük a hangjelölő jelleggel szemben még jobban dominál, mint a kínai írásrendszerben). A kandzsik száma több ezerre tehető, azonban az 1946-os írásreform egy 1850 írásjegyből álló listát szabott meg általános használatra, ezt a listát 1981-ben némiképp bővítették, 1945 írásjegyre. A hiragana és a katakana írás ezzel szemben egyaránt kisszámú jelből álló hangjelölő írás. (A hiraganák és a katakanák a kandzsik kurzív formáiból, illetve az írásjegyek egyes elemeiből alakultak ki.) A japán nyelvű szövegekben az igei és névszói töveket rendszerint kandzsikkal írják le, a toldalékokat, a partikulákat hiraganával, míg a nem kínai (elsősorban az igen jelentős mennyiségben használt angol) jövevényszavakat katakanával.


Nyelvi udvariasság

A japán nyelv jellegzetességei közé tartozik, hogy igen változatos nyelvi eszköztárral rendelkezik a beszélgetőtárs vagy akár a beszédtéma iránt érzett tiszteletet, megbecsülés kifejezésére. Ebben a nyelvi jelenségben jól tükröződnek a japán társadalom egyes sajátosságai.


Nehéz vagy könnyű a japán nyelv tanulása?

A japán nyelv tanulásának legtöbb koncentrációt igénylő része kezdetben talán az írásjegyek, a kandzsik gyakorlása, tanulása (akárcsak a kínai nyelv esetében). Kellő gyakorlás után azonban a tanuló rátalál az írásjegyek struktúrájában rejlő rendezőelvekre, egyre kevésbé látja bonyolultnak az írásjegyeket, és egyre könnyebben sajátítja el azokat. A kandzsikhoz kapcsolódó nehézségeket ugyanakkor kompenzálja a japán nyelv számos előnyös tulajdonsága. Például, hogy a japán nyelv hangzókészlete rendszerint nem állítja nagy próbatétel elé a magyar anyanyelvű tanulót, a helyes kiejtés elsajátítása többnyire nem okoz különösebb nehézséget. Ráadásul a japán nyelv nyelvtana meglehetősen világos, könnyen rendszerezhető, a nyelvtani szabályok alól kevés a kivétel.

A Keleti Nyelvek Iskolájának versenyzője, Váradi Viktória
2. helyezést ért el Kínában a Nemzetközi Kínai Nyelvi Verseny döntőjében!

Részletek...

A Keleti Nyelvek Iskolájának tanára, Nahoczky Csaba a ClassFM rádió
reggeli műsorában kínaiul tanítja Sebestyén Balázst... :-)

Részletek itt...
vagy itt...

Alapítványi információk

Kínai Iránytű, kínai nyelvű információs havilapKáplár Balázs, Peking útikönyvKeleti Nyelvek Iskolája - Vizuális Műhely

A honlap fenntartója a Keleti Nyelvek Iskolája Alapítvány,
1088 Budapest, Szentkirályi Irodaház (Szentkirályi u. 8.), II em., Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21263-2007
telefon: 30/203-8025, 70/203-7456, 30/9431-282; e-mail: Az oldalakat szerkeszti és üzemelteti a Digi-Net-Work Kft.