Keleti Nyelvek Iskolája
Főoldal A kínai nyelvről A japán nyelvről Tanfolyamdíjaink Iskolánk története Elérhetőség
Kalligráfia oktatás Vizuális műhely Baba-mama kínai Videók Ajánló

A japán nyelvről

Dr. P. Szabó Sándor


A japán nyelv a Kelet-ázsiai régió egyik legfontosabb nyelve. A világon a hatodik legelterjedtebb nyelv, melyet mintegy 130 millió ember beszél anyanyelveként. Japán egyrészt rendkívül gazdag régi kultúrával, mélyen gyökerező, ugyanakkor máig ható hagyományokkal rendelkező ország, másrészt korunk világgazdaságának egyik legfontosabb tényezője: a japán gazdaság a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb gazdasága. Így a japán nyelvismeret nem csupán a sokszínű japán kultúra megismeréséhez és megértéséhez segíthet hozzá, hanem évtizedek óta rendkívül jól hasznosítható a gazdasági életben is.

A japán nyelv dialektusairól

A japán nyelvnek létezik egy standard, hivatalos változata, amely a tokiói nyelvjáráson alapszik. Emellett vannak különböző dialektusai, azonban ezek túlnyomó része nem tér el oly mértékben egymástól, hogy az komoly megértési problémákat okozna. A Keleti Nyelvek Iskolájában a standard, hivatalos japán nyelvet oktatjuk.

A japán nyelv genealógiájáról

A japán nyelv eredete máig vitatott. A kutatók egy része az altaji nyelvekkel rokonítja. Laikusok gyakorta feltételezik a kínai nyelvvel fennálló rokonságát, ez a feltételezés azonban minden alapot nélkülöz. Bár a japán nyelv számos írásjegyet és szót vett át a kínai nyelvből, ezektől eltekintve a két nyelv nem sok hasonlóságot mutat.

A japán nyelv tipológiailag

A japán nyelv agglutináló, ragozó nyelv, de nyelvtana viszonylag egyszerű, könnyen rendszerezhető, egységes szabályrendszere kevés kivételt ismer. Alany-tárgy-ige sorrendű mondatok jellemzik, számos nyelvtani partikulát (pl.: va, ga, o, ni, no) alkalmaz.

A japán írásról

A japán írásrendszer háromféle írást használ, ezek: a kandzsi (漢字), a hiragana (ひらがな) és a katakana (カタカナ). A kandzsik a kínaiaktól kisebb-nagyobb módosításokkal átvett írásjegyek. Ezek alapvetően ideografikus jelek, tehát fogalmakat, és nem hangzást jelölnek (ideografikus jellegük a hangjelölő jelleggel szemben még jobban dominál, mint a kínai írásrendszerben). A kandzsik száma több ezerre tehető, azonban az 1946-os írásreform egy 1850 írásjegyből álló listát szabott meg általános használatra, ezt a listát 1981-ben némiképp bővítették, 1945 írásjegyre. A hiragana és a katakana írás ezzel szemben egyaránt kisszámú jelből álló hangjelölő írás. (A hiraganák és a katakanák a kandzsik kurzív formáiból, illetve az írásjegyek egyes elemeiből alakultak ki.) A japán nyelvű szövegekben az igei és névszói töveket rendszerint kandzsikkal írják le, a toldalékokat, a partikulákat hiraganával, míg a nem kínai (elsősorban az igen jelentős mennyiségben használt angol) jövevényszavakat katakanával.

Nyelvi udvariasság

A japán nyelv jellegzetességei közé tartozik, hogy igen változatos nyelvi eszköztárral rendelkezik a beszélgetőtárs vagy akár a beszédtéma iránt érzett tiszteletet, megbecsülés kifejezésére. Ebben a nyelvi jelenségben jól tükröződnek a japán társadalom egyes sajátosságai.

Nehéz vagy könnyű a japán nyelv tanulása?

A japán nyelv tanulásának legtöbb koncentrációt igénylő része kezdetben talán az írásjegyek, a kandzsik gyakorlása, tanulása (akárcsak a kínai nyelv esetében). Kellő gyakorlás után azonban a tanuló rátalál az írásjegyek struktúrájában rejlő rendezőelvekre, egyre kevésbé látja bonyolultnak az írásjegyeket, és egyre könnyebben sajátítja el azokat. A kandzsikhoz kapcsolódó nehézségeket ugyanakkor kompenzálja a japán nyelv számos előnyös tulajdonsága. Például, hogy a japán nyelv hangzókészlete rendszerint nem állítja nagy próbatétel elé a magyar anyanyelvű tanulót, a helyes kiejtés elsajátítása többnyire nem okoz különösebb nehézséget. Ráadásul a japán nyelv nyelvtana meglehetősen világos, könnyen rendszerezhető, a nyelvtani szabályok alól kevés a kivétel.

Levelezési lista

- Hogy ne maradjon le semmiről!

A honlap adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában foglaltak ismeretében hozzá-járulok, hogy e-mail címemet, mint személyes adatomat az adatkezelő kezelje.

E-mail cím:

Ha feliratkozik levelezési listánkra, rendsze- resen értesítjük az iskolánkkal kapcsolatos hírekről, az induló tanfolyamokról.

A Keleti Nyelvek Iskolájának versenyzője, Váradi Viktória
2. helyezést ért el Kínában a Nemzetközi Kínai Nyelvi Verseny döntőjében!

Részletek...

Alapítványi információk

Káplár Balázs, Peking útikönyvKeleti Nyelvek Iskolája - Vizuális MűhelyKínai Iránytű, kínai nyelvű információs havilap

A honlap üzemeltetője és adatkezelője a Keleti Nyelvek Iskolája Kft, 1088 Bp. Szentkirályi u. 22-24.

telefon: 30/203-8025, 70/203-7456, 30/9431-282; e-mail: